Aquesta pàgina web ha estat creada per Centre d’Ensenyament Tècnics del Penedès (CET) S.L., amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

 1. Titularitat de la pàgina web. El nom de domini www.cetpenedes.es, està enregistrat a favor de Centre d’Ensenyament Tècnics del Penedès (CET) S.L., amb CIF B-58684747 i domicili social al carrer General Vallès número 1 de Vilafranca del Penedès (Barcelona). Telèfon de contacte 938904745 i adreça de correu electrònic info@cetpenedes.com.
 2. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de Centre d’Ensenyament Tècnics del Penedès (CET) S.L., corresponent-nos l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.
  Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de Centre d’Ensenyament Tècnics del Penedès (CET) S.L.. Igualment, tots los noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.
 3. Contingut de la web i enllaços. L’usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web. L’accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre Centre d’Ensenyament Tècnics del Penedès (CET) S.L. i l’usuari.
  Centre d’Ensenyament Tècnics del Penedès (CET) S.L. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.cetpenedes.es. La presència d’aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas de que Centre d’Ensenyament Tècnics del Penedès (CET) S.L. tingui coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.
  Algunes de les imatges utilitzades en aquesta web són cortesia de FreeDigitalPhotos.net
 4. Intercanvi o difusió d’informació. Centre d’Ensenyament Tècnics del Penedès (CET) S.L. declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer d’ella en cas que els continguts a que es pugui accedir puguin ferir la seva sensibilitat.
 5. Actualització i modificació de la pàgina web. Centre d’Ensenyament Tècnics del Penedès (CET) S.L. es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.
 6. Indicacions sobre aspectes tècnics. A Centre d’Ensenyament Tècnics del Penedès (CET) S.L. no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra empresa, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del nostre control.
  Des de Centre d’Ensenyament Tècnics del Penedès (CET) S.L. no garantim l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no ens responsabilitzem dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes.
  També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de terceres fonts.
 7. Tractament de dades de l’usuari.Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal fent servir els nostres formularis o e-mails de contacte, està autoritzant expressament a Centre d’Ensenyament Tècnics del Penedès (CET) S.L. al tractament automatitzat de les seves dades personals per poder atendre les seves peticions de serveis. Centre d’Ensenyament Tècnics del Penedès (CET),S.L.  inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat que comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades.
  Centre d’Ensenyament Tècnics del Penedès (CET) S.L. no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça postal al carrer General Vallès nº 1 de Vilafranca del Penedès (Barcelona) o enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic info@cetpenedes.com.
  Advertiment sobre utilització de cookies. Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.
 8. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.
  Els usuaris de la nostra pàgina web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.