Cursos subvencionats per a aturats

Activitats de venda

Inscripcions obertes Competència general Executar les activitats de venda de productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització establint relacions amb el client de manera satisfactòria, aconseguint els objectius proposats per la... Llegeix més

 • Inici previst:
 • Durada: 630h
 • Realitzat per: CET Penedès

Anglès A2

Inscripcions obertes Anglès A2 Objectiu/s general/s Conèixer i aprofundir en aspectes gramaticals i semàntics a través de l’estudi d’expressions d’ús freqüent relacionades amb àrees d’experiència rellevants per a l’al... Llegeix més

 • Inici previst:
 • Durada: 190h
 • Realitzat per: CET Penedès

Serveis de bar i cafeteria

Inscripcions obertes Competència general Desenvolupar els processos de preservei, servei i postservei propis del bar‐cafeteria, aplicant amb autonomia les tècniques corresponents, acollint i atenent al client, utilitzant en cas necessari, la llengua a... Llegeix més

 • Inici previst:
 • Durada: 660h
 • Realitzat per: CET Penedès

Aparadorisme

OBJECTIUS Objectius generals: Facilitar als treballadors del sector competències que els permetran optimitzar les seves funcions i millorar l’estat de l’establiment. Proporcionar tècniques per animar el punt de venda, realitzar promocions comercials... Llegeix més

 • Inici previst:
 • Durada: 35h
 • Realitzat per: CET Penedès

Optimitza la teva botiga

OBJECTIUS Objectius generals: Aprendre a planificar de manera estratègica l’espai de venda d’una tenda per aconseguir una major rendibilitat i augmenta les vendes. Objectius específics: Crear el recorregut perfecte pel client. Gestionar l’espai de... Llegeix més

 • Inici previst:
 • Durada: 12h
 • Realitzat per: CET Penedès