Fitxa

Inici previst: 30/12/2015
Durada : 30h
Realitzat per: CET Penedès
Telèfon : 938904745
Email : info@cetpenedes.com
www.cetpenedes.org

OBJECTIUS DEL CURS

 • Preparació per a la certificació ACTIC inicial
 • Desenvolupar i millorar els coneixements de les TIC en les seves diverses branques: internet, processador de textos, full de càlcul, correu electrònic…
 • Assegurar l’eficàcia de l’ús de les TIC en qualsevol activitat personal, econòmica o social.

CONTINGUTS

 •  C1 Cultura, participació i civisme digital: estudiaràs quines possibilitats té internet i quines gestions i tràmits pots fer-hi.
 • C2 Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu: aprofundeix sobre la utilitat i la configuració del sistema operatiu, programari i components d’un ordinador.
 • C3 Navegació i comunicació en el món digital: com usar el correu electrònic i com funciona el navegador per accedir a internet.
 • C4 Tractament de la informació escrita: a través del programa Word obtindràs les nocions bàsiques del processador de textos i opcions bàsiques de format (negreta, cursiva, subratllat, estils, vinyetes…).
 • C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment: introducció a la manipulació d’imatges, so, vídeo i gravació de CD’s i DVD’s.
 • C6 Tractament de la informació numèrica: amb el programa Excel assoliràs les nocions bàsiques de full de càlcul i com treballar-hi.

CONDICIONS

 • L’accés del curs està condicionat a la superació d’una prova de nivell al mateix centre.
 • El grup té un mínim de10 alumnes i un màxim de 15.
 • El preu de la taxa de l’examen NO està inclòs en el preu del curs. Aquesta taxa l’haurà de fer efectiva l’alumne a través del portal de l’ACTIC.

PREU

 •  El preu del curs es de 165€ que s’hauran d’abonar a l’inici del curs.