Fitxa

Inici previst: 30/12/2015
Durada : 40h
Realitzat per: CET Penedès
Telèfon : 938904745
Email : info@cetpenedes.com
www.cetpenedes.org

OBJECTIUS

 • Preparació per a la certificació ACTIC mitjà.
 • Desenvolupar i millorar els coneixements de les TIC en les seves diverses branques: internet, processador de textos, full de càlcul, correu electrònic…
 • Assegurar l’eficàcia de l’ús de les TIC en qualsevol activitat personal, econòmica o social.

 

CONTINGUTS

 • C1 Cultura, participació i civisme digital: estudiaràs quines possibilitats té internet. Aprofundiràs sobre els drets i deures dels internautes.
 • C2 Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu: aprofundeix sobre els dispositius portables, la tecnologia de la connectivitat i aspectes avançats dels sistemes operatius.
 • C3 Navegació i comunicació en el món digital: aprèn com usar el programari al núvol, opcions avançades del correu electrònic i seguretat avançada.
 • C4 Tractament de la informació escrita: a través del programa Word obtindràs les nocions bàsiques del processador de textos i opcions avançades de format (tabulacions, taules, ortografia i gramàtica…).
 • C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment: aprèn a manipular arxius d’imatge, so i vídeo.
 • C6 Tractament de la informació numèrica: amb el programa Excel assoliràs com filtrar, ordenar i com canviar els estils i format del full de càlcul.
 • C7 Tractament de les dades: aprèn a crear taules, formularis i informes a través del programa Access.
 • C8 Presentació de continguts: assoliràs els continguts bàsics per a fer presentacions de continguts de forma senzilla.

CONDICIONS I REQUISITS

 • L’accés del curs està condicionat a la superació d’una prova de nivell al mateix centre.
 • El grup té un mínim de 10 alumnes i un màxim de 15.
 • El preu de la taxa de l’examen NO està inclòs en el preu del curs. Aquesta taxa l’haurà de fer efectiva l’alumne a través del portal de l’ACTIC.

PREU

 • El preu del curs es de 220 € que s’hauran d’abonar a l’inici del curs.