Fitxa

Inici previst: 20/04/2020
Durada : 250h
Realitzat per: CET Penedès
Telèfon : 938904745
Email : info@cetpenedes.com
www.cetpenedes.org

Inscripcions obertes

Competència general

Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament en el punt de venda i repartiment
de proximitat, seguint instruccions i criteris establers, utilitzant l’equip necessari, respectant
les normes de seguretat i salut, i fent, en cas necessari, atenció i informació protocolaritzada i
estructurada, al client en el punt de venda o en el servei de repartiment de proximitat.

Fitxa Tècnica