Fitxa

Inici previst: 18/03/2019
Durada : 630h
Realitzat per: CET Penedès
Telèfon : 938904745
Email : info@cetpenedes.com
www.cetpenedes.org

Inscripcions obertes

Competència general

Executar les activitats de venda de productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització establint relacions amb el client de manera satisfactòria, aconseguint els objectius proposats per la organització i establint vincles que propicien la fidelització del client.

Fitxa Tècnica