Fitxa

Inici previst: 27/01/2020
Durada : 600h
Realitzat per: CET Penedès
Telèfon : 938904745
Email : info@cetpenedes.com
www.cetpenedes.org

Inscripcions obertes

Competència general

Crear i publicar pàgines web que integren texts, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, segons especificacions i condicions donades i realitzar els procediments d’instal·lació i verificació de les mateixes al servidor corresponent.

 Fitxa Tècnica