Fitxa

Inici previst: En planificació
Durada : 550h
Realitzat per: CET Penedès
Telèfon : 938904745
Email : info@cetpenedes.com

Inscripcions obertes

Competència general

Muntar, reparar i ampliar, equips i components que formen un sistema microinformàtic, verificar l’absència d’interferències entre ells i assegurar el seu funcionament, reaccionant davant d’avaries de hardware i software detectades i aplicant procediments correctius.

Fitxa Tècnica