Fitxa

Inici previst: En planificació
Durada : 660h
Realitzat per: CET Penedès
Telèfon : 938904745
Email : info@cetpenedes.com
www.cetpenedes.org

Inscripcions obertes

Competència general

Desenvolupar els processos de preservei, servei i postservei propis del bar‐cafeteria, aplicant amb
autonomia les tècniques corresponents, acollint i atenent al client, utilitzant en cas necessari, la
llengua anglesa, aconseguint la qualitat i objectius econòmics establerts, respectant les normes de
seguretat i higiene en la manipulació alimentària i gestionant administrativament petits establiments
d’aquesta naturalesa.

Fitxa Tècnica