Fitxa

Inici previst: 29/04/2020
Durada : 30h
Realitzat per: CET Penedès
Telèfon : 938904745
Email : info@cetpenedes.com
www.cetpenedes.org

OBJECTIUS

Objectius generals:

 • Augmentar el lideratge personal a través de la metodologia del coaching.
 • Augmentar el lideratge d’equips a través de la metodologia del coaching.

Objectius específics:

 • Aprendre diferents tècniques de coaching útils per a la comunicació
 • Aprendre diferents tècniques de coaching útils per al lideratge d’equips

CONTINGUTS

 • Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per a l’auto-lideratge i la comunicació.
  • Tècniques per a l’autoavaluació de les habilitats, qualitats i competències personals.
  • Analitzar les habilitats comunicatives i els dèficits en les interaccions comunicatives personals.
  • Instruments, tècniques i processos.
 • Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per al lideratge d’equips
  • El líder coach.
  • Eines de coaching.