El Centre Ensenyaments Tècnics Penedès, Cet Penedès, va néixer el 1987  com a resposta a la necessitat existent de cobrir la demanda d’una bona formació tècnica a nivell empresarial, tant per a col·lectius d’aturats com per a treballadors en actiu. La millora dels recursos materials i humans és una constant del nostre centre perquè som conscients que la qualitat de l’ensenyament genera una competitivitat empresarial més elevada i incrementa els índexs d’inserció laboral.

 

Cet Penedès està autoritzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la impartició d’ensenyament reglat: Cicles Formatius de Grau Superior de Tècnic Superior en Desenvolupament d’aplicacions informàtiques i Tècnic Superior en Administració de sistemes informàtics, des del 2000 i a partir del 2007 també per a Cicles Formatius de Grau Mitjà, Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

A més, Cet Penedès és centre homologat pel Departament de Treball en formació professional ocupacional adreçada, a persones desocupades, pel Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca per a la capacitació per a realitzar tractaments amb plaguicides d’ús fitosanitari (Nivell Qualificat) i pel Departament de Justícia i Interior per a formar i acreditar personal de control d’accessos.

Cet Penedès és entitat gestora de la Fundación Tripartita en formació professional contínua bonificable per a treballadors en actiu, és col•laboradora del Consorci per a la formació contínua de Catalunya per a la impartició de cursos de contractes programa, i està especialitzada en formació privada per a empreses i particulars.

Amb la finalitat de donar qualitat en l’àrea d’idiomes, Cet Penedès, està acreditat i registrat per l’EDI/LCCI IQ (Education Development International / London Chamber of Commerce & Industry International Qualifications) per a impartir la formació de l’English for Business (EFB) i compta amb el suport online de l’English Language Skills Assessment (ELSA).

D’altra banda, és centre Microsoft Service Partner des de 1997, des de 2008 és Centre IT-Academy i té la certificació de qualitat Norma ISO-9001:2008 en tots els seus serveis.

Per tal de garantir en tot moment els millors serveis a tots els usuaris, Cet Penedès, és membre d’ACADE, Asociación de centros privados autónomos de enseñanza privada no concertada, de CAT Formació, Federació empresarial catalana de formació i de CECAP, Confederación española de empresas de formación.